Wieczór wspomnień o kpt. Tadeuszu Budzyńskim

Plakat T. Budzyńsk