Regulaminy

Regulamin V CROSS-u Z HISTORIĄ W TLE

Regulamin V Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy AK

Oświadczenie uczestnika V Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK

Regulamin_Dziecięcy_V_Biegu_Pamięci_Żołnierzy_Grupy_Kampinos AK

Oświadczenie_Opiekuna_dziecka_przedszkolnego i młodszego 2018

Oświadczenie_Opiekuna_dziecka_szkolnego 2018

Regulamin I Rajdu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK 

Oświadczenie uczestnika Rajdu Nordic Walking Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK

Oświadczenie_Opiekuna_dziecka_Nordic_Walking

UPOWAŻNIENIE odbiór pakietu startowego Cross