Trasa

TRASA RAJDU NORDIC WALKING

 

 Opis trasy na podstawie Przewodnika „Puszcza kampinoska” autorstwa Lechosława Herza:

Początkowy fragment trasy biegu prowadzi przez lasy, które w XVIII w. zostały mocno przetrzebione przez okoliczna ludność. Obecny stan zawdzięczamy nasadzeniom. Dalej trasa wiedzie drogami przez wyludnioną i częściowo zalesioną wioskę Szymanówek. Okolica należała przez wieki do właścicieli majątku Leszno m. in. Szymanowskich. Fragment ten znajduje się na wyższym terenie. Spotyka się tu rosochate wierzby przydrożne, pozostałość czasów, kiedy wokół ciągnęły się tereny wiejskie. Dalej prowadzi wąską trytwą przez bagna pożarów i w górę wydmy.  Tutaj trasa Biegu prowadzi obok Obszaru Ochrony Ścisłej „Karpaty”, który obejmuje fragment większego kompleksu wydmowego z ładnie wykształconą grzędą brzeżną na pograniczu torfowisk uroczyska Pożary. Po takiej grzędzie dochodzimy do Posady Łubiec.

Posada Łubiec – miejsce wypoczynku na zarastającej polanie, na której kiedyś stała gajówka. Skrzyżowanie ze szlakiem czerwonym i szlakiem rowerowy. Łubiec – skrzyżowanie na skraju wsi. Kierując się dalej ku południowi, nieco pod górę idziemy skrajem lasu i upraw rolnych wiosek Łubiec i Kępiaste. Nieco dalej wchodzimy do lasu. Bliżej Leszna po lewej stronie mijamy ogrodzenia dawnej zimowej bazy cyrków polskich w Julinku. Była tu szkoła cyrkowa i muzeum sztuki cyrkowej. Koło Julinka szlak jest obsadzony szpalerem brzozowym. Szlak żółty na odcinku od Łubca do Leszna prowadzi wzdłuż drogi zwanej Traktem Napoleońskim.