Rejestracja

Obsługą rejestracji elektronicznej oraz płatności elektronicznej zawodników biorących udział w biegu i marszu zajmuje się firma 
Datasport