Bieg Główny

IV Bieg Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos Armii Krajowej

10 km malowniczej trasy w Puszczy Kampinoskiej

Dyrektor Sportowy Biegu – Radosław Karpiński – start/meta/trasa/ biuro zawodów
e-mail: rkarpinski@pwz.pl

Biuro zawodów – Dariusz Ciećwierz

Kom: 605 440 718
e-mail: d.ciecwierz@op.pl

Dyrektor Imprezy Biegowo-Historycznej „Cross z historią w tle” – Edyta Przybysławska – sprawy organizacyjne, finansowe, wolontariat.
e-mail: rekreacja@gminaleszno.pl

TERMIN I MIEJSCE, TRASA

1. Bieg odbędzie się w dniu 13 maja 2017 r. (sobota) ze startem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego „Gościniec Julinek”, 05-840 Leszno, Julinek 6. Start biegu głównego nastąpi o godzinie 10.00 Linia startu zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera.

2. Długość trasy: Jedna pętla około 10 km. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 3km. Trasa bez atestu. Uwaga!   Trasa w całości przebiega przez teren Kampinoskiego Parku Narodowego. Na trasie biegu: błoto, woda, korzenie. Teren częściowo pofałdowany. Trasa na około 5% długości wąska (ścieżki leśne z ograniczoną możliwością wyprzedzania). Kilka metrów na starcie/mecie będzie na powierzchni betonowej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innej, nowej trasy biegu bez podania przyczyny (ze zmianą kilometrażu trasy włącznie).

UCZESTNICTWO

 1.  W Biegu prawo startu mają te osoby, które najpóźniej do dnia 13 maja 2017 roku ukończą 16 lat.
 2. Uczestnictwo osób nieletnich tylko za zgodą rodzica prawnego opiekuna. (Rodzic/prawny opiekun wypełnia specjalną zgodę/oświadczenie na uczestnictwo dziecka w biegu).
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 4. Biuro będzie czynne:

dnia 12 maja (piątek)      w godzinach    16.00 – 18.00
dnia 13 maja (sobota)      w godzinach   08.00 – 09.45

Adres Biura Zawodów znajduje się: na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego „Gościniec Julinek”, 05-840 Leszno, Julinek 6

 1. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu, agrafki, pamiątkową koszulkę.
 2. Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
  Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na start w biegu. Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną na podstawie upoważnienia i kserokopii dokumentu ze zdjęciem.
 3. Dopuszcza się biegowe obuwie typu „kolce”.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 5. Uczestników biegu obowiązuje regulamin Kampinoskiego Parku Narodowego www.kampinoski-pn.gov.pl oraz niniejszy regulamin.
 6. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających
 7.  i dopingujących.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.
 8. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
 9. Obsługa medyczna będzie zlokalizowana w strefie startu/mety oraz na około 6 km trasy biegu.
  13. Organizator określa limit startujących na 320 osób + 30 osób – pula Organizatora. Limit ten może zostać podwyższony wedle uznania organizatora w porozumieniu z Dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia on-line przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej crosszhistoria.pl, www.maratonypolskie.pl, www.domtel-sport.pP.
 2. Zgłoszenia i opłaty online możliwe są do dnia 5 maja 2017 roku. Po tym terminie opłat będzie można dokonać w biurze zawodów dnia 13 maja (sobota) w godzinach    08.00 – 9.30  jeśli limit 300 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany.
 3. Adres Biura Zawodów: „Gościniec Julinek”, 05-840 Leszno, Julinek 6
 1. UWAGA! Zapisy zostaną zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 320 opłaconych/zaksięgowanych zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników.

 

KLASYFIKACJE
1. Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a) klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet

b) najlepsi zawodnicy i zawodniczki z Gminy Leszno

c) najlepsi zawodnicy i zawodniczki z Powiatu Warszawskiego Zachodniego

d) kategoria drużynowa:

– 3 najlepszych zawodników (suma czasów 3 najlepszych zawodników z drużyny),

– dopuszcza się drużyny damsko-męskie,

– drużyna musi liczyć minimum 6 zawodników

e) klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:

– K-16 – M-16 (rocznik 2001-1998)

– K-20 – M-20 (rocznik 1999-1988)

– K-30 – M-30 (rocznik 1987-1978)

– K-40 – M-40 (rocznik 1977-1968)

– K-50 – M-50 (rocznik 1967-1958)

– K-60 – M-60 (rocznik 1957 i 1948)

– K-70 – M-70 (rocznik 1947 i starsi)