Wierna Puszcza: Stoisko KPN

 

                                                                                                          foto Katarzyna Fidler

2

4

3